Peter Risholm

​​​​Samfunnsdebattant, skribent og foredragsholder

Peter Risholm har en skarp penn som har ført til at de største avisene flere ganger har trykket hans svært treffende artikler. I 2021 hadde Peter den nettsaken som ble mest delt om temaet "pride" i hele landet. Titusenvis av nordmenn ble begeistret og delte innlegget i Dagbladet "En kjønnsløs nasjon heiser flagget".

Peters flammende engasjement vises i hans evne til å produsere mye som når ut bredt.

Litt om meg

Peter er gift og har to sønner og ei datter. Han ønsker at datteren skal få utfolde seg på samme måte som sine sønner. Hvis jenter skal ha mulighet til å utfolde seg på samme måte som gutter så må vi ta hensyn til at kjønn er materielt og at det må klassifiseres biologisk. Det finnes strengt tatt ingen andre måter å klassifisere kjønn på, og dette synet er Peter opptatt av å fremme. Peter Risholm har derfor skrevet mye om hva kjønn er.

Han er også opptatt av at barn på skolen må få informasjon om kjønn som er riktig. En undervisning som tilsidesetter biologi som definerende for kjønnstilhørighet, underkommuniserer de fysiologiske forskjellene på jenter og gutter, og kvinner og menn. En slik tilsidesetting av biologien er med på å utviske de nødvendige skillene mellom kjønnene, som for eksempel gjør at menn ikke bør inkluderes i kvinneidrett.

I tillegg er han opptatt av skolen ikke skal være en arena for å fremme ideologier, men at det er et sted for faglig innhold. Risholm har derfor også skrevet mye om Pride og hvorfor dette er en markering som ikke bør forgå i regi av skolen.

Debatten om kjønn er betent, men Peter, selv om han er tydelig, evner å holde en saklig tone. Alt for ofte ser vi at de som fronter radikal kjønnsideologi er raskt ute med å svartmale meningsmotstandere. Den utløsende faktoren for at Peter valgte å delta i denne debatten var da lederen i Foreningen Fri beskyldte en Senterparti-politiker for å kaste transfolk under bussen ved å påpeke at det bare er kvinner som kan føde barn.

Risholm er også opptatt av at vi ivaretar det positive kristne menneskesynet som grunnleggende for vårt samfunn, og har advart mot en ytterligere liberalisering av abortloven.

Hold deg oppdatert!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta oppdateringer og siste nytt!

Foreldreinitiativ

Peter Risholm sto sammen med Einar Helgaas bak Foreldreopprop2022 (Vern våre barn mot kjønnsforvirrende undervisning). De samlet inn over 15.000 underskrifter som Peter overleverte til Stortingets Undervisnings- og forskningskomité desember 2022. Han tar ansvar når det trengs og har ved flere anledninger representert Foreldrenettverket (nå Foreldre.net) blant annet i nyhetene på TV2 og NRK. Peter er nå aktiv i foreldreorganisasjonen Foreldre.net.

Utvalg av publikasjoner:

Kjønn og identitet

NRK og Aftenposten sprer forvirring om kjønn (Subjekt): https://subjekt.no/2022/10/20/nrk-og-aftenposten-sprer-forvirring-om-kjonn/

For å forsøke å fremstille kjønn som noe flytende og mangfoldig hos mennesker er det to avsporinger som går igjen. Den ene handler om at det finnes noen dyrearter som har begge reproduksjonssystemene, eller som kan endre kjønn i løpet av livsløpet. Selv om dette ikke er relevant for hvordan kjønn fungerer hos mennesker, fremstilles det gjerne slik. Den andre er å ta svært sjeldne medisinske diagnoser tilknyttet kjønnsutviklingen hos mennesker til inntekt for at kjønn ikke skulle være binært. Men medisinske diagnoser er ikke egne kjønn.

Jo, biologisk kjønn er enten-eller (Bergens Tidende): https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/56dV3X/jo-biologisk-kjoenn-er-enten-eller

Mangfoldsbyråden avslører uvitenhet når hun hevder at biologisk kjønn ikke er enten eller. Det finnes kun to kjønn, og ingen «mellomkjønn». I biologien bestemmes kjønnet ditt på bakgrunn av om du er disponert for å lage store eller små kjønnsceller. Hunkjønn lager store kjønnsceller (eggceller) og hankjønn lager små (sædceller).

Biskopen bør rydde opp i kjønns-utsagn (Vårt Land): https://www.vl.no/meninger/verdidebatt/2022/02/03/biskopen-bor-rydde-opp-i-kjonns-utsagn/

Biskop Nordhaug uttaler seg uten faglig basis når han snakker om mulige skiller i hjernens biologi hos transpersoner sammenlignet med resten av befolkningen. Vi har sett forandringer i hjernen hos personer som lever med psykisk sykdom eller betydelig psykisk press. Og for unge som opplever kjønnsdysfori, finner man i ulike undersøkelser at 75-88 prosent har andre alvorlige psykiske diagnoser i tillegg. Dette kan forårsake endringer i hjernens morfologi.

Jenny, Inge og kjønnsløs formering (Nettavisen): https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/jenny-inge-og-kjonnslos-formering/o/5-95-180325

FRIs Inge Alexander Gjestvang er intet unntak. Istedenfor å argumentere vrir han på Jennys utsagn og referer til det som en beskrivelse Jenny har brukt om transseksuelle. Jenny gjorde ikke det. Han klarer ikke å ta ballen - og tar kvinnen isteden.

Kvinner, menn og påstander om at jorda er flat (Nettavisen): https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/kvinner-menn-og-pastander-om-at-jorda-er-flat/o/5-95-206923

Likestillingsombudet hevder det er ingenting som skiller kvinner og menn. Da har vi vel ikke lenger bruk for noe likestillingsombud?

Vi benekter ikke noens eksistens ved å anerkjenne naturvitenskapen (Nettavisen): https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/vi-benekter-ikke-noens-eksistens-ved-a-anerkjenne-naturvitenskapen/o/5-95-371399

Hva slags kjønn du har er genetisk bestemt, men dette betyr selvsagt ikke at du er redusert til biologi i den forstand at du fratas tankene dine. Mennesket kan godt være mer enn biologi, men det endrer den ikke. Kjønn er uløselig knyttet til reproduksjon og derfor er kjønn definert i biologien. Hadde mennesket formert seg på samme måte som bakterier, hadde vi ikke snakket om kjønn i det hele tatt.

Kjønn og juss

Et tredje kjønn er fantasy-juss (Subjekt): https://subjekt.no/2021/12/22/et-tredje-kjonn-er-fantasy-juss/

Disse lovene bygger på en avvisning av naturvitenskapen, et manipulert språk og falske narrativer. Det er lover som gjør mer skade enn gavn. I Uppdrag gransknings siste dokumentar om transtoget i Sverige blir vi kjent med historien til jenta Leo som ble satt på pubertetsblokkere. Hun er blitt benskjør, har kroniske ryggsmerter, samt at hun har hemmet vekst pga medisineringen. Dette er alvorlige bivirkninger foreldrene ikke fikk vite noe om, og som ingen nå tar ansvar for. Overlegen Rickard Nergård kaller behandlingen disse barna får for kjemisk kastrering.

«Schrödingers kjønn» holder ikke i en rettsstat (Subjekt): https://subjekt.no/2022/01/12/schrodingers-kjonn-holder-ikke-i-en-rettsstat/

Kjønnspolitikken som har fått råde fritt de siste 5 årene må revurderes. For den fungerer ikke. Et juridisk rammeverk, og en politisk strategi som ikke reflekterer virkeligheten er og blir helt feil medisin.

Pride

En kjønnsløs nasjon heiser flagget (Dagbladet): https://www.dagbladet.no/meninger/en-kjonnslos-nasjon-heiser-flagget/73874807

Pride er i dag en blanding av kinks på display og markedsføringsgimmicks i klamt samspill. Etter mitt syn er dette verken homokamp, toleranse eller mangfold. Det som en gang var en berettiget bevegelse fremstår i dag som ensretting, der vi tvinges til å gå i takt for en usann og skadelig kjønnsideologi. Mange av dem som startet bevegelsen er ikke lenger velkommen i den, og står heller ikke inne for det som Pride-bevegelsen nå representerer.

Tragiske hendelser legitimerer ikke politiske bevegelsers innhold (Subjekt): https://subjekt.no/2022/07/13/tragiske-hendelser-legitimerer-ikke-politiske-bevegelsers-innhold/

For de som deltar i, eller følger denne debatten fra sidelinjen, blir det tydeligere og tydeligere at Pride ikke handler om mangfold. De som skriker høyest om inkludering og toleranse, fremstår som de mest fordomsfulle, og utviser fint lite av det de ber alle andre om – raushet. Det sosiale presset er massivt og gir lite rom for diskusjon.

Kjønn, pride og skole

Pride + skole = usant (VG): https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/286ywq/pride-skole-usant

Pride er verken en feiring for barn, opplæring i inkludering og toleranse, eller en oppfyllelse av læreplanen.

Tvang er ikke hjerterom, Marte Gerhardsenusant (TV2): https://www.tv2.no/mening_og_analyse/tvang-er-ikke-hjerterom-marte-gerhardsen/15840766/

Politisk ideologi og det vulgære er ikke ‘kunnskap’, og hva slags avstand denne liksomkunnskapen skal være med på å minske tror jeg de fleste skal streve med å forklare (antakelig blir den derfor heller ikke forklart), når også homofile og lesbiske selv reagerer på hva Pride er blitt.

Vet ikke Grunde Almeland hva kjønn er for noe? (Subjekt): https://subjekt.no/2023/12/30/vet-ikke-grunde-almeland-hva-kjonn-er-for-noe/

Derfor vil vi stille Grunde Almeland og Synnøve Skaar et spørsmål. Hvis vi er enige om at mann og kvinne er to egenartede kategorier: Hvilke fysiologiske forskjeller eller objektive kriterier, om noen, er det som bestemmer om du havner i den ene eller den andre kategorien?

Jesus og h*ns mangel på kunnskap (Fædrelandsvennen): https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/69G5K0/jesus-og-h-ns-mangel-paa-kunnskap

Når vi vet at medisinsk behandling av barn bør unngås må skolen bidra, ikke gjøre vondt verre. Nytt undervisningsmateriell gjør dessverre vondt verre, ikke bare for de man ønsket å ta et spesielt hensyn til – men alle barn i norsk skole vil med nye lærebøker få servert en historie om kjønn som ikke henger sammen.

Kjønnsfordumming (Klassekampen): https://klassekampen.no/utgave/2022-03-04/debatt-kjonnsfordumming

Vi som refererer til biologisk kjønn, er blitt vant til å bli møtt med flåsete hersketeknikker, halvsannheter og lite flatterende beskrivelser. Argumenter har vi enda til gode å bli møtt med. Carline Tromp (24. februar) kommer i så måte med lite nytt. Hun mener det må være mørke krefter i sving når feminister og konservative forenes, og trekker inn kritisk raseteori som sammenlikning. Det blir for dumt. Kjønn er en biologisk mekanisme for reproduksjon og et binært system og har ingenting med rasisme å gjøre.

Skeiv teori og virkelighet (Lister24): https://www.lister24.no/meninger/leserinnlegg/i/2BzG1R/skeiv-teori-og-virkelighet

Larry Skaars innlegg er et godt eksempel på at en korrekt fremstilling av kjønn er mer nødvendig enn noensinne. De fleste banalitetene i teksten lar vi ligge, men et par ting påpekes. Tre grammatikalske ‘kjønn’ betyr ikke at det finnes tre kjønn. Selv om vi skriver ’et barn’ så er dette barnet hunn eller hann – alle barn er hunn eller hann. Hva Skaar mener med fungerende eggstokk og testikkel er uklart, men det finnes ingen mennesker som er selvreproduserbare. Og det er enkelt å forklare Skaar hvorfor det finnes mennesker med uklare kjønnskarakteristikker – de har svært sjeldne medisinske diagnoser, ikke egne kjønn. Dette har heller ingenting å gjøre med kjønnsinkongruens, for fleste med kjønnsinkongruens har en helt normal fysiologi. De som fremdeles ikke vet at kjønn er binært kan lese boka ‘To kjønn’ av Glenn-Peter Sætre. Det er uklart for meg hvem det er Skaar tror det er som er redd informasjon, men han kunne hatt nytte av infokvelden hos misjonskirken.

Abort

Et steg vekk fra ideen om at alle mennesker er like mye verdt (Subjekt): https://subjekt.no/2024/01/25/abortutvalget-tar-enda-et-steg-vekk-fra-ideen-om-at-alle-mennesker-er-like-mye-verdt/

Hva som skjer når en abort utføres, bør det ikke være tvil om: da avsluttes et annet menneskes liv. Hvorvidt vi mener dette er greit eller ikke, er noe vi som samfunn kan vurdere, men vi skal være klar over at utvalgets innstilling representerer enda et steg vekk fra ideen om at alle mennesker er like mye verdt. Enten vi liker kristendommen eller ikke, så har vi levd veldig lenge med det kristne menneskesynet som grunnstein. Dette har fungert svært godt for organiseringen av vårt samfunn og oppfattes nok av mange som noe universelt mer enn noe kristent. Denne fortellingen om hva et menneske er verdt, er det etter all sannsynlighet verdt å lytte til – kristen eller ikke.

Tekster bak mur er tilgjengelig på Samlivsrevolusjonenhttps://www.samlivsrevolusjonen.no/author/peter/

© 2024 Kristent Ressurssenter. Alle rettigheter

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Gå ikke glipp av siste nytt og oppdateringer fra Kristent Ressurssenter

Vi sender aldri ut spam!