Om Kristent Ressurssenter

Målet med Kristent Ressurssenter er å styrke en kristen virkelighetsforståelse
​om familie og barn, kjønn og seksualitet.
Kristent Ressurssenter fremmer tradisjonelle kristne verdier i et stadig mer sekularisert Norge

Vi ønsker å styrke de kristne verdiene i samfunnet, og har et særlig fokus på å styrke en kristen virkelighetsforståelse om familie og barn, kjønn og seksualitet.

Vi belyser politikk, lovverk og statlig praksis som påvirker kulturen vår og som tilsidesetter kristen tro, etikk og verdier.

Det tradisjonelle familielivet, som er en kilde til stabile og fruktbare samfunn, er under press. Vi mener derfor at troen på ekteskap og familie etter Guds hjerte må styrkes. Vi som er tradisjonelle kristne må stå sammen for å bli hørt, styrke hverandre og utrette mer, og vise et samlet folk der vi står opp for sannheten i de kristne verdispørsmål – og med dette utruste og styrke kommende generasjoner.

Kristent Ressurssenter vil ta ansvar og bidra til forandring:

- Kristent Ressurssenter støtter frivillige organisasjoner og frivillig arbeid som fremmer bibelske og kristne verdier.

- Kristent Ressurssenter vil skape et miljø for personer og prosjekter som formidler og jobber med kristent tro-, verdi- og livssyn i samfunnsdebatten.

- Kristent Ressurssenter fungerer som et kompetansesenter for kristne menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner i møte med politiske vedtak, lovendringer og offentlig forvaltningspraksis som bryter med en kristen virkelighetsforståelse.

Pengegaver til Kristent Ressurssenter, kanaliseres for å aktivere kompetente og erfarne personer til å delta i samfunnsdebatten, til å holde foredrag, seminar eller andre tiltak som bidrar til folkeopplysning rundt aktuelle tema. Med frimodig innsats, faglig innhold og varierte virkemidler vil våre verdibevisste representanter kommunisere kristne sannheter og verdier inn i aktuelle temaer i det offentlige rom.

© 2024 Kristent Ressurssenter. Alle rettigheter

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Gå ikke glipp av siste nytt og oppdateringer fra Kristent Ressurssenter

Vi sender aldri ut spam!