NYE TANKEBYGNINGER I VÅR TID – ET ROP OM HJELP FOR BARN OG UNGDOM

I en Aftenposten-artikkel fra 2018 ropte lederne ved Rikshospitalets kirurgiske og medisinske avdeling om hjelp. De ba om ansvarlighet fra helseministeren og advarte om at “– behandlingsivrige sexologer spanderer hårvekst og mørk stemme på nasjonens døtre.”

I dette ropet om hjelp ligger en eksplosiv økning i barn og ungdom som vil “skifte kjønn”, 1000-2000% økning av unge under 18 år, i tillegg til store mørketall som går til private klinikker og til utlandet. Lederne ved Rikshospitalet roper om hjelp, de skriver at barn og unge kommer til de etter påbegynt eksperimentell behandling hos private og kommunale aktører. Men istedenfor hjelp og ansvarlighet fra daværende Helseminister, fra politikere og frafagfolk, så utarbeides det et nytt behandlingsregime som fullstendig tilsidesetter vitenskap. 

I dette ropet om hjelp ligger en eksplosiv økning i barn og ungdom som vil “skifte kjønn”, 1000-2000% økning av unge under 18 år, i tillegg til store mørketall som går til private klinikker og til utlandet. Lederne ved Rikshospitalet roper om hjelp, de skriver at barn og unge kommer til de etter påbegynt eksperimentell behandling hos private og kommunale aktører. Men istedenfor hjelp og ansvarlighet fra daværende Helseminister, fra politikere og frafagfolk, så utarbeides det et nytt behandlingsregime som fullstendig tilsidesetter vitenskap. 

I 2020 var det en høring fra helsedepartementet vedrørende utarbeidelse av nye retningslinjer for “behandling av kjønnsinkongruens” (kjønnsinkongruens er opplevelsen av å være født i feil kropp, eller at kjønn og identitet ikke samsvarer). Folkehelseinstituttet skrev et svært kritisk høringssvar, med krav om faglighet, forsvarlighet og ansvarlighet: 
“- FHI har i sin høringsuttalelse stilt seg kritisk til høringsutkastet til ny faglig retningslinje for kjønnsinkongruens. I høringsuttalelsen begrunner vi kritikken med basis i relevante lovbestemmelser og medisinsk litteratur. Høringsuttalelsen er skrevet av forskere med kompetanse på kunnskapsvurderinger, epidemiologisk metode, barnesykdommer, psykologi og psykiatri, samt av våre jurister.” 

Hele høringssvaret kan leses her og vi anbefaler sterkt de 7 punktene som forteller at vi ikke har vitenskapelig eller etisk grunnlag for å starte med såkalt kjønnsskifte på barn og ungdom.

FHI har følgende innvendinger mot høringsutkastet for nye retningslinjer om behandling av kjønnsinkongruens (opplevelsen av at identitet og kjønn avviker):

  1. Høringsutkastet bygger på et for svakt kunnskapsgrunnlag og dokumenterer ikke at kjønnsbekreftende behandling omfattes av retten til nødvendig helsehjelp.
  2. Forsvarligheten ved kjønnsbekreftende behandling er ikke godt nok ivaretatt.
  3. Forutsetningene for å ta informerte valg er ikke oppfylt.
  4. Det mangler konkrete anbefalinger av hvordan utredning, behandling og oppfølging skal utføres i helsetjenesten.
  5. Kjønnsbekreftende behandling til barn under 18 år kan ikke gis uten foreldrenes samtykke.
  6. Det er behov for mer kunnskap for å lage en solid faglig retningslinje. 
  7. Retningslinjen må sørge for at utprøvende behandling skjer innenfor forutsigbare rammer og bidrar til økt forskningsbasert kunnskap om effekt og sikkerhet.

Helsedirektoratet og helseministeren blåser i høringssvaret til FHI. Det blir ikke vektlagt. FHI som er fagansvarlig for helsetiltak i vårt land blir ikke lyttet til. Faglighet og etikk blir tilsidesatt i overbevisningen om at skeiv teori og skeive aktivister har mer rett. Dette synet er så sterkt at det betyr at virkelighetsoppfatningen er en annen enn det biologi, vitenskap og teologi legger til grunn.

Er ikke det et tydelig kjennetegn på ideologi?


Kampen om barnas virkelighet pågår for fullt

Faktisk blir det avslørt av avisen Minerva, at Helsedirektoratets ansatte er infiltrert av skeive aktivister. “- Den nye retningslinjen er uforsvarlig” er konklusjonen til forskere og leger ved FHI og Universitetssykehuset i Oslo. “-Tunge faginstanser er blitt overkjørt. Hva skjedde og hvem utøvet makt? Er Helsedirektoratet et byråkrati der aktivister har utøvd makt?” Spør journalist Andreas E Masvie i en meget grundig artikkel fra høsten 2020 som avslører manglende faglighet og forsvarlighet hos Helsedirektoratet.

Men selv etter å ha avslørt aktivisme og manglende faglighet, er kommentaren fra daværende helseminister, Bent Høie, at han “er fornøyd med den nye retningslinjen”.

Med disse sitatene og linkene ovenfor, har vi nå dokumentert at faglighet, etikk og forsvarlighet er tilsidesatt overfor våre barn og ungdom. Vi har dokumentert at de tyngste faginstansene blir ikke hørt og når ikke fram med sine anbefalinger, etiske argumenter og bekymringer. Med andre ord møter våre mest sårbare barn en behandlingsivrig stat ledet an av skeive aktivister og en tidligere helseminister som heller ikke bryr seg om fakta eller barns beste.
Tankebygninger, skeiv teori, har reist seg opp og overkjørt helsefag, lege-etikk, norsk lov og den Sunne Lære. 

Beviset på at vi ødelegger friske kropper, steriliserer barn og ungdom, tar fra de evnen til et sexliv og til å få barn, alt det er konsekvensene som vi ovenfor har lagt fram, og hvor det kommer fra.

Snart vil du få tilgang på en helt ny nettside som eksponerer skeiv teori i lærebøkene i hele grunnskolen. Nettsiden vil hete “SkeivTeori.no” som legger fram at lærebok-forlagene Aschehoug, Gyldendal og Cappelen-Damm alle har byttet ut faglighet om hva kjønn og seksualitet er. Kjønn, seksualitet og identitet i naturfag og samfunnsfag og i seksualitetsundervisning bygger nå på skeiv teori og formidles som en ny sannhet. 

Konklusjonen i funnene våre i lærebøker er at barn og ungdom skal lære fra 2. klasse at de kan skifte kjønn, være født i feil kropp og at det finnes et mangfold av kjønn. At bare barna selv vet hvem de egentlig er, og at deres innerste identitet er deres seksualitet og kjønnsidentitet. Man kan spørre seg selv, hvor tok personlighet, feminitet og maskulinitet veien? 

Og om barna trenger hjelp “til å finne ut av hvem de er”, så oppfordrer lærebøkene dem til å ta kontakt med skeivungdom.no, som er datterorganisasjonen til foreningen Fri og som fremmer mer radikal skeiv teori. 

Med andre ord er våre barn omringet av skeiv teori fra lærebøker, interesseorganisasjoner, fra TV-programmer, aviser, magasiner, sosiale medier, påvirkning fra venner og sosial smitte. 

Vi i Kristent Ressurssenter ønsker å ansette flere rutinerte samfunnsdebattanter for å vinne fram i sannheten om kjønn og identitet. Vi vil bidra til å opplyse samfunnet og peke på nye og bedre retninger og løsninger. Vi vil delta i debatter i aviser, TV og sosiale medier, samt utvikle egne undervisningsopplegg som er faglig forsvarlige og oppdaterte for barn, ungdom og lærere. 

Derfor vil vi bidra til å rive ned tankebygningene som vil ta over virkelighetsforståelsen til våre barn og som truer med å ødelegge deres kropper, deres egne liv og deres arv. 

På vegne av Kristent Ressurssenter

Truls Olufsen-Mehus
​Prosjektleder

Siste nytt fra Kristent Ressurssenter

Pride, toleranse og samfunnets veivalg

Det ropes høyt om toleranse i pridedebatten, men vet vi egentlig hva det betyr, spør Marianne Brattgjerd. Hun ser nærmere på begrepet toleranse, hvordan spenningen påvirker samfunnet og hvordan vi [...]
Les videre

Fem tips til pride-kritiske leserinnlegg

1. Pride er en politisk kamparena for voksne som kjemper for lovendringer og politiske vedtak. Pride er helt konkret definert som politisk av pride-arrangørene. Retorisk spørsmål: Bør barn være målgruppe [...]
Les videre

Boklansering: Drømmen om varig kjærlighet

Etter stor suksess og utsolgte opplag har boken “Frihet og ren sex” kommet i en ny og oppdatert versjon. “Drømmen om varig kjærlighet” utforsker temaer som vennskap, dating og relasjoner, [...]
Les videre

Tone Lise besøkte KVS Lyngdal

Tone Lise besøkte KVS Lyngdal den 7.mars. I løpet av besøket underviste hun skolens elever om Guds plan for ekteskapet, og hvorfor det kan være klokt å vente med sex. [...]
Les videre
© 2024 Kristent Ressurssenter. Alle rettigheter

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Gå ikke glipp av siste nytt og oppdateringer fra Kristent Ressurssenter

Vi sender aldri ut spam!