Marianne Brattgjerd

​​​PhD, sykepleier og samfunnsdebattant
Marianne er sykepleier med doktorgrad og har vært engasjert i samfunnsdebatten rundt den nye forståelsen av kjønn. Brattgjerd har en solid akademisk tilnærming til tematikken og skrevet slagkraftige innlegg i forskningsmedier og nasjonale aviser.

Marianne har en troverdighet og metodikk som er ettertraktet, og hun har skrevet artikler med andre kjente fagpersoner på kjønnstematikk. Marianne har holdt flere foredrag og går i dybden av hva vi vet og hva vi ikke vet om kjønnsideologi, teori og behandling av barn og ungdom.

Litt om meg

Ifølge Brattgjerd er det viktig å forstå at debatten om kjønn i bunn og grunn er en kamp mellom ulike verdensbilder, og da særlig det som angår menneskesyn. Hun er tydelig på at den subjektive forståelsen for kjønn bygger på et dehumaniserende og grenseoverskridende menneskesyn.

 Hvis en går i dybden og undersøker dette tankesettet, vil en oppdage at ideene mangler indre logikk og er selvmotsigende. Et samfunn som internaliserer selvmotsigende ideer, gir opphav til stor forvirring og vil til slutt kunne bryte sammen.

Brattgjerd beskriver at hennes hovedanliggende er å avsløre inkonsekvensen i tankesettet som ligger bak den subjektive kjønnsforståelsen, samt peke på at det finnes en bedre historie om kjønn. Den bedre historien bygger det Brattgjerd kaller et holistisk og grensebevarende menneskesyn.

- Mitt mål er først og fremst å spre kunnskap og motivere andre til å være «sannheten tro i kjærlighet». Det er først da vi kan få til en endring i samfunnet vårt.  

I Brattgjerds forelesninger drar hun veksler mellom ulike vitenskapelige disipliner, det kristne livssynet og egne erfaringer for å understøtte og gi fylde til argumentene. 

Brattgjerd får gode tilbakemeldinger fra sine foredrag. Hun evner å forklare komplisert tematikk på en lettfattelig og forståelig måte. Denne kunnskapen gjør at en lettere kan møte kjønnsidentitetsideologien med tydelige motargumenter, og slik også avsløre de destruktive ideene som ligger bakom dette tankesettet. 

Hold deg oppdatert!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta oppdateringer og siste nytt!

Forenklet CV

Førsteamanuensis, Nord Universitet
PhD i profesjonspraksis (180 stp.), Nord Universitet
Master i helsevitenskap (120 stp.), NTNU
Bachelor i sykepleie (180 stp.), HSH
Praktisk pedagogisk utdanning (60 stp.), HiNT
Universitetspedagogikk (10 stp.), Nord Universitet
Helsevitenskapelig teori (15 stp.), NTNU
Vitenskapsteori (10 stp.), Nord Universitet
Erfaringsbasert kunnskap og refleksiv praksis (7,5 stp.), NTNU
Forskning på helsefremming (7,5 stp.), NTNU
Vitenskapsfilosofi, etikk og metoderefleksjon (7,5 stp.), NTNU
Motiverende intervju (10 stp.), HiNT

Utvalg av publikasjoner:

Tekster bak mur er tilgjengelig på Samlivsrevolusjonen: https://www.samlivsrevolusjonen.no/author/mari/

 

© 2024 Kristent Ressurssenter. Alle rettigheter

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Gå ikke glipp av siste nytt og oppdateringer fra Kristent Ressurssenter

Vi sender aldri ut spam!