Kjønn som hovedtema for Arendalsuka!

I dette leserinnlegget i Dagen oppfordrer Truls Olufsen-Mehus Arendalsuka til å tørre å ta debatten på hvordan vi skal snakke om og forholde oss til forståelsen av kjønn i 2024:

Det har vært en økende interesse i den norske befolkningen, i media og sosiale medier rundt hva kjønn er. Hvordan kjønn skal forstås, og hvordan man kan samtale om kjønn på jobb, på skolen, i lærebøker, i hjemmet, i kirken og i politikken.

Det foreslås derfor at kjønn settes opp som hovedtema på Arendalsuka i 2024. Søkerne inviterer forlag, politikere, interesseorganisasjoner og samfunnsdebattanter for å sette skikkelig søkelys på tematikken for på den måten å bidra til en mer opplyst, mer konstruktiv og åpen samfunnsdebatt for alle.

Debatten om hva kjønn er, er eksplosiv og skaper i nåværende form en ytringsfrykt.

Mange spørsmål har mange ulike svar avhengig av hvem man spør. Hvor mange kjønn er det? Hva er kjønnsidentitet, og erstatter kjønnsidentitet kjønn?

Finnes det objektive kriterier for å fastslå kjønn? Er kjønn en sosial konstruksjon? Hva er fakta?

Hva er ideologi, tro eller personlige preferanser? Og hvordan skal vi forholde oss til ulike syn, overbevisninger og opplevelser?

Skal vi gi barn og unge medikamenter og hormoner basert på subjektive følelser og opplevelser? Hvor står legeetikken når det gjelder eksperimentell og irreversibel behandling som leder til sterilitet og alvorlige bivirkninger på friske kropper?

Hvorfor er det 25 års aldersgrense på sterilisering, men bare 16 år på hormonbehandling som kan føre til sterilitet? Hva sier lovverket om juridisk kjønnsskifte og hvordan skal vi forholde oss til kjønnsidentitet i kvinneidrett, garderobe-problematikk og kjønnskvotering?

Hvordan blir kvinners rettigheter bevart opp mot transtematikk? Hvorfor skal alle barn læres opp i kjønnsforståelsen til noen promille av befolkningen? Hva er den politiske agendaen, hvor langt og i hvilken retning vil ulike aktører? Hva betyr det for samfunnets forståelse av kjønn at Helsedirektoratet jobber for at «seksuell helse» skal likestilles med psykisk og fysisk helse innen 2030?

På bakgrunn av den økende interessen og det høye konfliktnivået er det i 2023 skrevet hele tre bøker om temaet, og de tre forfatterne har alle takket ja til å delta i debatt og eventuelle foredrag i Arendalsuka.

Forfatterne er Glenn-Peter Sætre, professor i evolusjonsbiologi, med boka «To kjønn», Anne Kalvig, tidligere professor i religionsvitenskap, med boka «Kjønnstru» og Danby Choi, redaktør i Subjekt, med boka «Kanseller meg hvis du kan».

Dette er et godt utgangspunkt for en grundig debatt og mange samtaler. Politikere og interesseorganisasjoner, fagfolk, leger, sexologer og helsesykepleiere, foreldre og foreldreorganisasjoner har mange talspersoner som står klare. Og trolig vil mange flere melde seg på!

Det siste året har skolebøker fra 4. klasse i naturfag introdusert «kjønnsidentitet» som alternativ til biologisk kjønn. Dokumentasjon på dette finnes blant annet på www.skeivteori.no. Lærere står klare på begge sider av debatten til å argumentere for sine saker om hva de mener er best for skolen og elevene.

«Regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold (2023-2026)» ble publisert i februar 2023. Den består av 49 tiltak på en lang rekke samfunnsområder.

Som respons på dette, har første kommune i landet, Bærum kommune, vedtatt at alle skoler i kommunen skal bli et såkalt «Regnbuefyrtårn», som krever sertifisering av foreningen Fri. En sertifisering som betyr at ansatte og ledelse må kurses i en helt ny forståelse av kjønn basert på skeiv teori.

Saken om kjønn er høyaktuell og involverer nesten alle. Polarisering virker uunngåelig og kan skape konflikter i politikken, på arbeidsplassen, på skolen, i hjemmet og i enkeltmenneskers virkelighetsforståelse og selvbilde.

Dette kan Arendalsuka ta tak i og redusere polarisering og fryktkultur. Media vil høyst sannsynlig ha stor interesse for disse debattene.

Folk tør ikke lenger si det de tenker eller vet om kjønn. Vi vet fra Ung 2023-undersøkelsene at 52 prosent av unge på en rekke temaområder ikke lenger våger å si sine meninger.

Vi vet fra undersøkelser i næringslivet at flertallet av ansatte ikke våger si det de mener om betente saker. Vi vet fra undersøkelser i akademia, at studier og undersøkelser som gir politisk ukorrekte svar, ofte ikke publiseres på grunn av ytringsfrykt.

Det er altså målbart at vi har ytringsfrykt på en del temaer, og kjønn er et av de vanskeligste temaene å samtale om i Norge i dag.

På bakgrunn av momentene ovenfor kan et hovedtema oppsummeres slik:

«Hva er kjønn? Hvorfor er kjønn viktig i 2024? Hvor er teoriene, kunnskapen og forståelsen av kjønn på vei?

Hvordan samtale om totalt ulike forståelser av kjønn i en polarisert verden? Temaet kjønn berører ytringsfrihet, vitenskap, følelser, menneskerettigheter, foreldre, ja, hele befolkningen og hele mennesket.»

Kristent Ressurssenter ønsker å bidra som samarbeidspartner på tematikken kjønn som hovedtema på Arendalsuka. Vi søker på vegne av medsøkerne som vil bidra med markedsføring av arrangementene og i arbeidet med debatter og foredrag.

Siste nytt fra Kristent Ressurssenter

Udirs direktør tar feil-pride byr på problemer i skolen

Morten Rosenkvist har feil konklusjon på feil premiss og avviker fullstendig fra opplæringens verdigrunnlag, skriver Truls Olufsen-Mehus i sitt debattinnlegg. Les det her: Direktør i Utdanningsdirektoratet (Udir), Morten Rosenkvist, skriver i Aftenposten at…
Les videre

Kristenfolket må stå sammen!

Regjeringen har tatt initiativ til å utarbeide en nasjonal veileder om kjønnsmangfold og utredning om en tredje juridisk kjønnskategori. Denne skal gis til alle som er en del av det…
Les videre

Pride, toleranse og samfunnets veivalg

Det ropes høyt om toleranse i pridedebatten, men vet vi egentlig hva det betyr, spør Marianne Brattgjerd. Hun ser nærmere på begrepet toleranse, hvordan spenningen påvirker samfunnet og hvordan vi…
Les videre

Fem tips til pride-kritiske leserinnlegg

1. Pride er en politisk kamparena for voksne som kjemper for lovendringer og politiske vedtak. Pride er helt konkret definert som politisk av pride-arrangørene. Retorisk spørsmål: Bør barn være målgruppe…
Les videre

Boklansering: Drømmen om varig kjærlighet

Etter stor suksess og utsolgte opplag har boken “Frihet og ren sex” kommet i en ny og oppdatert versjon. “Drømmen om varig kjærlighet” utforsker temaer som vennskap, dating og relasjoner,…
Les videre
© 2024 Kristent Ressurssenter. Alle rettigheter

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Gå ikke glipp av siste nytt og oppdateringer fra Kristent Ressurssenter

Vi sender aldri ut spam!