Høringssvar vedrørende abortutvalgets anbefalinger

Kristent Ressurssenter har levert inn høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende Høring – NOU 2023: 29 Abort i Norge – Ny lov og bedre tjenester. Høringssvaret vårt bygger på at en lov som potensielt omhandler en ufødt person, må bygge på rett forståelse av når et menneske blir til og når et menneske får verdi og dermed retten til liv. Vi mener det er uansvarlig å iverksette lover og praktisere medisinske inngrep før disse vurderingene er gjort på en forsvarlig og helhetlig måte.

Innspill til abort forutsetter rett definisjon av menneskeliv

Før politikere skal bestemme ny abortlov, eller vurdere eksisterende praksis av abortlov i Norge, må prinsipielle menneskerettighetsvurderinger gjøres ved å stille to spørsmål:

1) Fra når starter et menneskeliv?
2) Fra når gjelder menneskerettighetene og rett til liv for et menneske?


I følge 5500 biologer ved 1000 universiteter over hele verden, er 95% enige i svaret på spørsmål 1): Biologene svarer at et menneskeliv starter ved befruktningen (*), i det øyeblikket sædcellen og eggcellen smelter sammen. I det øyeblikket oppstår et unikt DNA tilhørende et nytt menneske. DNAet vil være det samme om personen lever i 40 dager, 40 uker eller 40 år. Den eneste forskjellen på mennesket er de tre ulike tidsintervallene fra unnfangelsen er størrelsen, formen og lokaliseringen av mennesket.

En kan si at dette synet er universelt. Vitenskapelig og gjennom flere tusen år med judeo-kristen teologisk forståelse av liv.

Men spørsmål 2) er ikke besvart på samme måte av biologene, fordi de er biologer. De bare konstaterer liv, og ikke hvilke rettigheter livet har. Den oppgaven hviler på politikerne som skal vedta lover som direkte griper inn i spørsmålene om liv og rett til å leve.

Inntil disse to spørsmålene er tydelig vurdert og besvart med to universelle streker under svaret, må politiske prosesser på abort-utvidelse stoppe opp, og all form for abort-praksis må opphøre i mellomtiden.

Konsekvensene ved å ikke få dette belyst på en grundig, helhetlig og sann måte kan være fatale for mange mennesker.

Konklusjon:
All form for selvbestemt abort må stanses inntil disse to spørsmålene er belyst og besvart i Stortinget. Svar på 1) og 2) må opp til avstemning i Stortinget for å synliggjøre de enkelte politikeres overbevisning. Deretter må alle fremtidige beslutninger om abortlov og praksis forankres i denne avstemningen. På den måten er det politisk bestemt når et menneske blir til og når et menneske får verdi med rett til liv. Ut ifra denne bestemmelsen, skal abortpraksis utgå.

All annen måte å utforme politikk og utføre abortpraksis på er uansvarlig og farlig for menneskeverdet.

(*) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3211703

Innspillet er levert av Kristent Ressurssenter, en ideell organisasjon som fremmer bibelske sannheter og virkelighetsforståelse inn i samfunnsdebatten om menneskesyn, familie, sex, samliv og kjønn.

På vegne av Kristent Ressurssenter

Truls Olufsen-Mehus
Prosjektleder

Siste nytt fra Kristent Ressurssenter

Boklansering: Drømmen om varig kjærlighet

Etter stor suksess og utsolgte opplag har boken “Frihet og ren sex” kommet i en ny og oppdatert versjon. “Drømmen om varig kjærlighet” utforsker temaer som vennskap, dating og relasjoner, [...]
Les videre

Tone Lise besøkte KVS Lyngdal

Tone Lise besøkte KVS Lyngdal den 7.mars. I løpet av besøket underviste hun skolens elever om Guds plan for ekteskapet, og hvorfor det kan være klokt å vente med sex. [...]
Les videre

Truls forteller om sin trosreise

I en artikkel i Verdinytt og i et intervju i Live Med Venner forteller Truls om sin trosreise: “Olufsen-Mehus har tidligere fortalt at han mistet det omdømmet han hadde brukt [...]
Les videre

Ærer kulturen vår ekteskapet?

Tone Lise Gustavsen skriver om verdien av langvarige ekteskap i Dagen. Du kan også lese teksten her: Dersom vi vil se et bærekraftig samfunn, må vi hjelpe generasjonene etter oss [...]
Les videre

Datingkultur

Dagsevent for unge voksne om datingkultur og relasjonskompetanse Kristent Ressurssenter arrangerte et vellykket dating- event i Oslo, som vi kalte:   Drømmen om varig kjærlighet Dagen ble laget for de som [...]
Les videre
© 2024 Kristent Ressurssenter. Alle rettigheter

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Gå ikke glipp av siste nytt og oppdateringer fra Kristent Ressurssenter

Vi sender aldri ut spam!